Tips voor het opstellen van een sollicitatiebrief

  • De aanhef: staat er geen naam vermeld in de advertentie? Bel het bedrijf dan op en vraag aan wie je je sollicitatiebrief kunt richten. Kom je er niet achter, schrijf dan Geachte heer, mevrouw.
  • De openingszin is vaak het lastigste. Als je die eenmaal bedacht hebt, gaat het schrijven meestal een stuk sneller. Een openingszin mag origineel zijn, maar wees niet te geestig of populair. Voorbeelden van een openingszin: Naar aanleiding van uw advertentie in ... van 3 maart jongstleden solliciteer ik naar de functie van ........ Mijn belangstelling voor de functie is nog groter geworden door de informatie die de heer Pietersen mij op 6 maart telefonisch heeft verstrekt.
  • Een goede brief is duidelijk en uitnodigend. Schrijf op een zakelijke, vriendelijke en beleefde toon. Formuleer op een korte en bondige manier je motivatie en je verkoopargumenten. Wat je schrijft is relevant voor de functie. Houd het simpel, maak gebruik van eenvoudige woorden, korte zinnen en wees positief. Niet: Na mijn eindexamen vind ik het erg moeilijk om een baan te vinden. Wel: Sinds mijn eindexamen ben ik hard aan het solliciteren om een baan te vinden die past bij mijn opleiding en interesse.
  • Begin niet elke zin met "ik". Probeer het af te wisselen, bijvoorbeeld: Een baan met leuke collega`s is voor mij erg belangrijk. In plaats van Ik vind leuke collega`s belangrijk.
  • Typ je sollicitatiebrief in een duidelijk lettertype. Zorg ervoor dat de brief niet langer wordt dan één A4-tje.
  • Lees je brief goed na en laat de brief ook door iemand anders lezen. Zo kun je meteen testen hoe je brief overkomt! Maak tevens gebruik van de spellingscontrole op je computer.
  • Printen en verzenden per post: zorg voor een goede afdruk. Maak een kopie van de brief en bewaar deze samen met de advertentie. Stuur nooit originele diploma`s en certificaten mee, maar altijd kopieën. Gebruik voor het versturen een wat grotere envelop, bijvoorbeeld A5-formaat (= A4 1x gevouwen), zeker als je bijlagen zoals kopieën van diploma`s of certificaten meestuurt. Schrijf de adressering en de afzender netjes en duidelijk. Zorg voor voldoende postzegels.
  • Verzenden per e-mail: zorg ervoor dat je naar de juiste persoon mailt. Vermeld in de onderwerpregel van het e-mailbericht om welke vacature het gaat. Gebruik voor de opmaak van e-mail zoveel mogelijk standaard-instellingen. Dus geen exotische lettertypes of wild kleurgebruik. Stuur je sollicitatiebrief en CV mee als Word-bestand, dat is de meest gebruikte software voor tekstverwerking. Zorg ervoor dat je geen virussen meestuurt. Geef voor de verzending in je mailpogramma aan dat je een leesbevestiging wil krijgen (in Outlook vind je die optie onder Extra). Als de ontvanger je mail opent, ontvang jij een berichtje. Zo weet je dat je sollicitatiebrief in elk geval is gezien.

bron: www.werk.nl