Tips voor het opstellen van je CV

  • In het CV vermeld je je persoonsgegevens, opleidingen en cursussen, werkervaring en andere onderwerpen.
  • Persoonsgegevens: je naam, adres, telefoon, e-mail, geboortedatum en geboorteplaats.
  • Opleidingen en cursussen: vermeld je diploma`s en certificaten. Noem ook modules en cursusonderdelen die je hebt gedaan.
  • Werkervaring: noem de bedrijven en functies en beschrijf je taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en resultaten. Als je voor het eerst solliciteert, schrijf dan ook je bijbanen en stages op.
  • Andere onderwerpen: dit kunnen persoonskenmerken (flexibel, zelfstandig, initiatiefrijk, soms ongeduldig), je afstudeeropdracht of scriptie, hobby`s en vrijetijdsbesteding zijn.
  • Zorg dat je CV netjes is getypt en geprint. Maak een ruime lay-out met veel witregels en een duidelijke kantlijn. Gebruik "inspringen" (tabs) en opsommingtekens om duidelijk te laten zien wat bij elkaar hoort. 
  • Wees zuinig met afkortingen (vakken of functies bij voorkeur niet afkorten, de afkortingen zijn voor buitenstaanders vaak onbegrijpelijk)
  • Maak je CV niet langer dan één of twee A4-tjes.
  • Lees je CV goed na en maak gebruik van de spellingscontrole op je computer.

bron: www.werken.nl