Werving & Selectie

Heeft u een vacature op hoger kader niveau? Overweeg dan om MF Select in te schakelen. MF Select is gespecialiseerd in het werven, selecteren en testen van professionals op HBO- en WO-niveau voor tijdelijke en vaste functies. 

Onze aanpak
We starten iedere werving & selectie- of detacheringsopdracht met een kennismakingsgesprek om uw organisatie te leren kennen en de vacature in kaart te brengen. Op basis daarvan starten we de procedure, bestaande uit het actief benaderen van kandidaten, uitgebreide selectiegesprekken, inwinnen van referenties en een eventueel assessment. Deze aanpak heeft er toe geleid dat er inmiddels vele honderden succesvolle plaatsingen zijn gerealiseerd.

Onderscheidende tariefstelling
Wij werken op basis van het no cure no pay-principe; alleen bij succesvolle bemiddelingen brengen we een bemiddelingstarief in rekening. Daarbij nemen we tevens de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de bemiddeling en kiezen we voor een onderscheidende tariefstelling; 50% van de bemiddelingsfee wordt gefactureerd bij indiensttreding en 50% na het succesvol doorlopen van de proeftijd.

Flexibel of vast
Op het moment dat u onze geselecteerde kandidaat wilt aanstellen voor de functie, dan heeft u de keuze uit twee contractvormen; directe overname van de kandidaat of detacheren. Bij directe overname komt de kandidaat rechtstreeks bij u dienst en betaalt u MF Select het afgesproken bemiddelingstarief. In het geval u kiest voor detachering komt de kandidaat bij ons op de loonlijst te staan. Wij bieden de kandidaat een detacheringscontract aan voor een bepaalde periode en fungeren als formeel werkgever. De kandidaat gaat bij u aan het werk en u betaalt MF Select een uurtarief voor de afgesproken uren van de kandidaat.