Miljoenennota: dit zijn de belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven

19-09-2019 15:24

De plannen van het kabinet voor 2020 werden afgelopen week officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Een mooi moment om, nu de miljoenennota bekend is en de Algemene Beschouwingen achter de rug zijn, de belangrijkste beleidsplannen voor het bedrijfsleven hieronder op een rijtje te zetten. We hebben ze trouwens ook verwerkt in een overzichtelijke infographic.

Algemene voorspellingen
Laten we beginnen met de voorspellingen voor volgend jaar. Verwacht wordt dat de economie groeit met 1,5%, de cao-lonen stijgen met 2,5% en de werkloosheid in 2020 uitkomt op 3,5 procent.

Belastingen

 • Eenvoudigere btw-regels bij leveringen binnen EU
  Bedrijven die over de grens binnen de Europese Unie handelen krijgen te maken met vereenvoudigde regels over de btw-afdracht. Per 1 januari 2020 worden de btw-regels voor landen binnen de Europese Unie namelijk hetzelfde.
 • Zelfstandigenaftrek omlaag
  De zelfstandigenaftrek wordt stapsgewijs omlaag gebracht. Het belastingvoordeel op de winst gaat voor zzp'ers de komende tien jaar in stapjes terug van € 7.280 euro naar € 5.000.
 • Vennootschapsbelasting omlaag voor kleine en middelgrote bedrijven
  De vennootschapsbelasting voor kleine en middelgrote bedrijven die minder dan 200.000 euro winst maken, gaat in 2020 omlaag van 19% naar 16,5%. Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf 200.000 euro gaat het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen, maar pas in 2021. In 2020 blijft deze dus 25% en gaat in 2021 naar 21,7%.
 • Multinationals gaan meer winstbelasting betalen
  Multinationals gaan in Nederland vanaf 2021 meer belasting betalen over hun winst. Buitenlandse verliezen bij dochterbedrijven kunnen straks minder makkelijk worden afgetrokken van de behaalde winst in Nederland. Verder zal de korting die bedrijven krijgen als de winstbelasting (vpb) in één keer vooruitbetalen in plaats van termijnen worden afgeschaft.
 • Vaker aanvragen voor WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) doen 
  Bedrijven kunnen vanaf 2020 makkelijker en vaker gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO. Via deze regeling kunnen bedrijven die ontwikkelingsprojecten of onderzoeksprojecten uitvoeren een deel van (loon)kosten en uitgaven vergoed krijgen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag doen voor deze regeling, tot nu was dat maximaal 3 keer per jaar mogelijk.
 • Belasting ODE (Opslag Duurzame Energie) gaat omhoog
  De belastingtarieven voor de opslag van duurzame energie gaat in 2020 omhoog. De overheid vindt dat iedereen een bijdrage moet leveren aan de energietransitie en gebruikt dit belastinggeld om duurzame energie te stimuleren. De lasten komen voor tweederde deel voor rekening van bedrijven, dat is nu nog de helft.

Investeringen

 • Start-ups
  Het kabinet wil dat start-ups zich goed kunnen ontwikkelen. Om ze toegang te geven tot investeringen, geschikt personeel, kennis over onderzoeken, internationale markten en klanten wordt er tussen 2019 en 2023 65 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor 2020 heeft het kabinet 14 miljoen euro gereserveerd.
 • Investeringsfonds
  Er wordt gekeken naar een groot investeringsfonds van enkele miljarden waarmee het kabinet innovatie en verduurzaming door het bedrijfsleven wil stimuleren. Dit fonds wordt gevuld met geld dat momenteel tegen een zeer lage rente geleend kan worden.

Personeel

 • Aanvullend geboorteverlof
  Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers, als hun vrouw of vriendin bevallen is, 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. De medewerker krijgt gedurende het verlof een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.
 • Ruimere werkkostenregeling
  Bedrijven kunnen hun werknemers extra belonen dankzij een ruimere werkkostenregeling. Vanaf 2020 kan een onderneming haar personeel tot 2.000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven. Bovendien mag je als werkgever ook iets vergoeden waar werknemers privé voordeel van kunnen hebben, zoals een sportabonnement. Op dit moment mag je bedrijf onbelaste vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom. Dit wordt per 2020 verhoogd tot 1,7% over de eerste 400.000 euro van de loonsom. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.
 • Wet arbeidsmarkt in balans
  In juni van dit jaar is de Wet arbeidsmarkt in balans goedgekeurd door de Eerste kamer. Met de invoering van deze wet zullen er per 1 januari 2020 een aantal belangrijke veranderingen plaatsvinden. De belangrijkste wijzigingen vindt u hier.

Vervoer

 • Hogere bijtelling elektrische auto van de zaak
  De bijtelling voor elektrische auto’s gaat in 2020 omhoog van 4% naar 8% over de nieuwprijs van de auto. Is de auto duurder dan € 45.000, dan is de bijtelling 22%. Het kabinet wil dat de elektrische auto op termijn voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is.
 • Meer wegenbelasting voor bestelauto's op benzine/diesel
  Voor bestelauto’s die op benzine en diesel rijden, moet de komende jaren iets meer wegenbelasting worden betaald. De hoogte van de stijging hangt af van het gewicht van uw bestelauto. Gemiddeld stijgt de belasting vanaf 2021 elk jaar met gemiddeld € 24 per auto.
Deel deze pagina via