Per bedrijfstak grote verschillen in verdeling uurlonen

02-03-2021 10:30

Uit een rapport van het CBS komt naar voren dat de verdeling van uurlonen van werknemers, het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen, per bedrijfstak behoorlijk verschilt.

De verschillen tussen de hoge en de lage uurlonen waren in 2019 het grootst in de bedrijfstak handel. De verhouding kwam in deze bedrijfstak uit op 3,64. In de zorg waren de loonverschillen met 2,18 het kleinst.

Dat de verdeling van uurlonen zo verschilt per bedrijfstak, komt omdat de arbeidsmarkt er per bedrijfstak anders uitziet. Het gaat dan om de kenmerken van de werknemerspopulatie, zoals leeftijd en opleiding. Maar ook zaken als beroepsniveau en soort arbeidscontract spelen mee. 

In 2019 bedroeg het gemiddelde bruto-uurloon van werknemers 23,14 euro. Tussen 2006 en 2019 is het gemiddelde uurloon met 26% toegenomen. In de horeca ligt het gemiddelde uurloon het laagst. In deze bedrijfstak wordt 90% van de arbeidsuren van werknemers betaald tegen minder dan 20 euro per uur.

Bron: CBS

Deel deze pagina via