• Arbeidsmarkt
 • 5 praktische tips voor het stimuleren van de ontwikkeling van je medewerkers
 • Ik zoek werk
 • Blogs
 • 5 praktische tips voor het stimuleren van de ontwikkeling van je medewerkers

5 praktische tips voor het stimuleren van de ontwikkeling van je medewerkers

 • 11 februari 2021
 • Arbeidsmarkt
 • Marja Dijkstra

De persoonlijke ontwikkeling van werknemers is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Geen wonder, want medewerkers die zichzelf blijven ontwikkelen zijn loyaler, productiever en meer gemotiveerd. En dat zorgt ervoor dat je ze beter aan je organisatie weet te binden. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt iets om wat langer bij stil te staan. Maar hoe pak je dat aan? In onze blog geven we je een aantal praktische tips.

5 praktische tips voor het stimuleren van de ontwikkeling van je medewerkers

1. Ga in gesprek met je medewerkers

Het is natuurlijk een open deur, maar het begint met een persoonlijk gesprek met je medewerker over zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Plan hiervoor een apart gesprek of neem het mee in je voorgangsgesprek of beoordelingsgesprek met de medewerker. Achterhaal tijdens het gesprek wat de wensen zijn van jouw medewerker met betrekking tot groei en ontwikkeling. Jouw medewerker krijgt zo de kans zich uit te spreken over zijn of haar ambities. Daarnaast geeft het jou inzicht in wat er speelt binnen je organisatie en leeft onder jouw personeelsleden.

2. Leg de afspraken vast

Het is belangrijk dat je na het gesprek de gemaakte afspraken vastlegt. Dit kan bijvoorbeeld in een gezamenlijk opgesteld persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

     
 

Wat is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)?

In een persoonlijk ontwikkelingsplan geeft je werknemer aan welke stappen hij of zij in de komende periode wil zetten om zijn of haar bekwaamheden te vergroten. De stappen dienen zo helder en concreet mogelijk te worden geformuleerd, zodat na afloop van de gestelde periode beoordeeld kan worden of de gestelde doelen behaald zijn.

Samen toets je of deze stappen haalbaar zijn en passen bij de functie en organisatie. Wanneer jullie het eens zijn over deze stappen leg je dit vast in het persoonlijke ontwikkelingsplan. Deze POP wordt toegevoegd aan het personeelsdossier en gebruikt voor de verdere gesprekken over de loopbaanontwikkeling van de werknemer.

 
     


Het vastleggen van de afspraken geeft jullie allebei houvast, richting en een tijdspad. Het is een enorme stimulans omdat de medewerker zich meer bewust is van zijn of haar voortgang en dit ook kan toetsen aan de vastgestelde doelen. Bovendien geef je het op deze manier een minder vrijblijvend karakter en is het risico een stuk kleiner dat het ondersneeuwt in de hectiek van het dagelijkse werk.

3. Zet in op een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Zorg er vervolgens voor dat je de verantwoordelijkheid samen draagt. Je legt de afspraken samen vast, dus je bent ook samen verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit betekent enerzijds dat de werknemer bereid moet zijn om die verantwoordelijkheid te nemen én bereid moet zijn om de inspanningen te leveren om de stappen te zetten. Anderzijds moet jij dit als werkgever stimuleren en faciliteren.

In de praktijk betekent dit dat je de werknemer:

 • grotendeels zelf laat bepalen wat hij nodig heeft
 • tijd en budget geeft om dit te realiseren
 • een stimulerende omgeving biedt
 • beloont/complimenteert bij het behalen van de (tussen)stappen

4. Bied begeleiding aan

Om de medewerker nog beter te faciliteren is het raadzaam om de medewerker -indien mogelijk- begeleiding aan te bieden in de vorm van een coach of mentor. Dit is bij voorkeur een ervaren collega of een externe deskundige die de medewerker met raad en daad begeleidt bij zijn of haar ontwikkeling. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er sprake is van gelijkwaardigheid, omdat de werknemer zich kwetsbaar moet durven opstellen. Dus een leidinggevende deze rol geven is niet de meest verstandige keuze, een senior medewerker daarentegen juist wel.

Deze coach of mentor kan de medewerker ondersteunen bij het opdoen van extra kennis en ervaring, wegwijs maken in nieuwe werkzaamheden en de nodige mentale ondersteuning bieden. Zo krijgen jouw senior medewerkers de mogelijkheid om hun kennis en ervaring over te dragen aan andere collega’s. Daarmee voorkom je ook verlies van kennis en ervaring door de vergrijzing van het personeelsbestand.

5. Laat medewerkers ook eens wisselen van functie

Een extra tip die we willen meegeven heeft betrekking op interne en externe stages. Laat als het kan de medewerkers ook eens tijdelijk wisselen van functie of taak in de vorm van een interne stage. Dit geeft vaak een andere kijk op het eigen werk en het werk wat de ander doet. Dit creëert onderling begrip. Bovendien doet de medewerker nieuwe kennis en vaardigheden op, krijgt meer variatie in de werkzaamheden en ontdekt wellicht verborgen talenten.

Beperk het wisselen van functie niet tot de afdeling of het bedrijf, maar kijk ook of een werknemer voor een bepaalde periode werkzaam kan zijn op een andere afdeling of mee kan lopen bij een ander bedrijf. Deze externe stage leidt niet alleen tot meer kennis, maar zorgt ook voor een betere samenwerking.

Met deze tips hebben we je laten zien dat je als werkgever een actieve rol kunt spelen in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers. En daar kunnen wij je als betrokken HR-partner een handje bij helpen. Wil je hier meer over weten? Neem gerust contact met ons op.

Auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij MF. Zij schrijft onder andere artikelen voor mf.nl.

Lees onze blogartikelen

HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

Arbeidsmarkt

HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

In 2024 zijn er vier thema’s die de HR-agenda beheersen. Zo hebben we nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook het investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers een belangrijke factor blijft. Daarnaast zet de ontwikkeling en integratie van kunstmatige intelligentie (ai) op de werkvloer zich door en blijft het welzijn van medewerkers hoog op de agenda staan. In deze blog nemen we deze thema’s op HR-gebied met je door.
Lees meer
Hoe vind je personeel op een krappe arbeidsmarkt?

Arbeidsmarkt

Hoe vind je personeel op een krappe arbeidsmarkt?

We kunnen er niet omheen, de krapte op de arbeidsmarkt is overal voelbaar. Inmiddels kampen alle sectoren met een tekort aan personeel. Dat zie je ook terug in de cijfers; er zijn meer vacatures dan actief werkzoekenden. Dit levert veel werkgevers een uitdaging op, want waar vind je voldoende geschikt personeel? Daarom geven we hieronder enkele tips die je kunnen helpen om personeel te vinden op een krappe arbeidsmarkt.
Lees meer
Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Wet- en regelgeving

Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Als je extra hulp kunt gebruiken binnen je bedrijf, heb je de keuze om een zzp’er of uitzendkracht in te huren óf iemand zelf in dienst te nemen. Het kan allemaal, maar wat past het beste bij jouw situatie? Er hangen namelijk verschillende regels en consequenties aan vast. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet.
Lees meer
Robotisering: hoe bereid je je hierop voor?

Arbeidsmarkt

Robotisering: hoe bereid je je hierop voor?

We kunnen er niet omheen: de digitalisering en de komst van intelligente robots zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de banen zal binnen afzienbare tijd worden overgenomen door robots. Maar daar tegenover staat dat er ook nieuwe banen bijkomen. Veel werkgevers vinden het moeilijk om in te schatten hoe robotisering en digitalisering het werk gaat beïnvloeden. In deze blog geven we daarom tips hoe je je hierop kunt voorbereiden.
Lees meer
Flexibilisering arbeidsmarkt: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Wet- en regelgeving

Flexibilisering arbeidsmarkt: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt groeit nog steeds. Of dit een goede ontwikkeling is, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wat betekent de toenemende flexibilisering nu concreet voor jouw bedrijf? En hoe ga je daarmee om in je personeelsbeleid? Een flexibele arbeidsmarkt biedt namelijk kansen maar ook uitdagingen.
Lees meer
Tips voor het behouden van personeel

Arbeidsmarkt

Tips voor het behouden van personeel

Het behouden van personeel is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Naast dat het steeds lastiger is om personeel te vinden, is het ook een uitdaging om je personeel te behouden. Eén van de onderdelen voor het behouden van personeel zijn de arbeidsvoorwaarden, en die hoeven écht niet veel duurder te zijn dan de arbeidsvoorwaarden die jij standaard aanbiedt. In deze blog lees je tips over het behouden van personeel. 
Lees meer