Privacystatement

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om. MF respecteert de privacy van eenieder die haar persoonsgegevens verstrekt en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft wordt behandeld volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het privacystatement lees je hoe we dat doen:

Hoofdkantoor MF Uitzendbureau

Kieler Bocht 64
9723 JB Groningen

050 599 14 90
hoofdkantoor@mf.nl