HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

  • 18 januari 2024
  • Arbeidsmarkt
  • Marja Dijkstra

In 2024 zijn er vier thema’s die de HR-agenda beheersen. Zo hebben we nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook het investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers een belangrijke factor blijft. Daarnaast zet de ontwikkeling en integratie van kunstmatige intelligentie (ai) op de werkvloer zich door en blijft het welzijn van medewerkers hoog op de agenda staan. In deze blog nemen we deze thema’s op HR-gebied met je door.

HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

1. Omgaan met de krappe arbeidsmarkt

Ondanks dat de spanning op de arbeidsmarkt iets lijkt af te nemen door de lagere economische groei, blijft de arbeidsmarkt ook in 2024 krap. In sectoren zoals de zorg, ICT, techniek en het onderwijs is zelfs sprake van een structureel tekort aan personeel. En die krapte op de arbeidsmarkt houdt naar verwachting nog twee decennia aan. Onder andere door vergrijzing en ontgroening zijn er structureel te weinig mensen beschikbaar. Daar komt nog bij dat er onder de beschikbare groep sprake is van een kwalitatieve mismatch. De huidige groep werkzoekenden is niet één op één te plaatsen op de openstaande vacatures doordat kennis en vaardigheden vaak niet goed aansluiten. Bedrijven zullen dus ook in 2024 moeten blijven investeren in hun recruitmentproces om hun vacatures te kunnen vervullen. 

Lees ook onze blog ‘Hoe vind je personeel op een krappe arbeidsmarkt?’.

2. Investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers

Naast het werven van nieuwe medewerkers blijft de nadruk ook liggen op het behouden van bestaande medewerkers. Investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerker blijft dan ook een belangrijk thema. Hoe help je hen zich beter te ontwikkelen en zet je ze veelzijdiger in? En wat hebben zij nodig om de beste versie van zichzelf te worden? Dat zijn vragen die centraal staan. Dit resulteert in extra opleidingsmogelijkheden gericht op kennis en vakinhoud, leiderschapsontwikkeling én op soft skills en persoonlijke ontwikkeling. De focus zal vooral liggen op de individuele behoeften, drijfveren en talenten van de medewerker. Daarom is een goede begeleiding van de medewerker van essentieel belang; zorg voor individuele coaching, een-op-een gesprekken en intensieve interne communicatie.

3. Ontwikkeling AI

Digitalisering staat al jaren op de agenda, alleen is dit sinds 2020 in een stroomversnelling geraakt. Veel bedrijven zagen zich genoodzaakt om versneld te digitaliseren en nieuwe manieren van werken te ontwikkelen. Sinds vorig jaar is kunstmatige intelligentie (AI) daar nog eens bijgekomen.  Kunstmatige intelligentie raakt steeds meer verweven in onze processen en organisaties. Toch is er nog veel onduidelijk over het toepassen van AI in de bedrijfsprocessen. Wat kun je er precies mee? En hoe ga je (goed) om met deze nieuwe technologie? Er komt EU-wetgeving om het gebruik van AI in Europa te reguleren, de AI Act. Deze nieuwe Europese wetgeving moet er voor zorgen dat het gebruik van AI veilig is en geen inbreuk maakt op de grondrechten, democratie, rechtsstaat en het milieu. Dat betekent dat er meer duidelijkheid komt over wat er wel en niet mag. Dat kan een goed hulpmiddel zijn bij het veilig integreren van AI in de werkprocessen.

4. Welzijn van medewerkers

Welzijn wordt vaak geassocieerd met lichamelijke gezondheid, maar het gaat verder dan dat. Welzijn is een overkoepelende term voor alles wat met lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid te maken heeft. Het welzijn van mensen heeft een grote invloed  op hoe ze in het leven staan, hoe goed ze zich voelen op fysiek vlak en hoe goed ze kunnen functioneren op het werk. Blije en gezonde werknemers kunnen en willen meer werk verzetten, hebben meer energie, zijn meer tevreden en zullen langer bij een bedrijf willen blijven. Als je als werkgever actief investeert in het welzijn en de gezondheid van je medewerkers heeft dit dus positieve gevolgen voor de productiviteit, het ziekteverzuim en bedrijfsresultaat. Zorg er daarom voor dat je als werkgever beweging stimuleert (bijvoorbeeld een fietsenplan of korting op een sportschool abonnement) en goede voeding aanbiedt of stimuleert in de bedrijfskantine.

Voor wat betreft de mentale gezondheid zijn het motiveren van medewerkers en de klachten als gevolg van een verhoogde werkdruk de grootste zorgen van HR-professionals. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ruim een kwart van werknemers dagelijks werkstress ervaart. Zorg er daarom als werkgever voor dat stress op de werkvloer bespreekbaar is. Creëer een open cultuur, zodat de drempel om in gesprek te gaan over eventuele problemen laag is. Ook een HR- of vertrouwenspersoon kan hier bij helpen. Denk daarnaast aan het zorgen voor verbinding en plezier met elkaar, persoonlijke aandacht geven en het faciliteren van een goede werk-privébalans.

Meer weten over deze thema’s? Neem dan gerust contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen met deze thema's. Niet als leverancier van flexibel personeel, maar als betrokken HR-partner in personeel.

Auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij MF. Zij schrijft onder andere artikelen voor mf.nl.

Lees onze blogartikelen

HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

Arbeidsmarkt

HR trends 2024: de 4 belangrijkste thema's

In 2024 zijn er vier thema’s die de HR-agenda beheersen. Zo hebben we nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt, waardoor ook het investeren in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers een belangrijke factor blijft. Daarnaast zet de ontwikkeling en integratie van kunstmatige intelligentie (ai) op de werkvloer zich door en blijft het welzijn van medewerkers hoog op de agenda staan. In deze blog nemen we deze thema’s op HR-gebied met je door.
Lees meer
Hoe vind je personeel op een krappe arbeidsmarkt?

Arbeidsmarkt

Hoe vind je personeel op een krappe arbeidsmarkt?

We kunnen er niet omheen, de krapte op de arbeidsmarkt is overal voelbaar. Inmiddels kampen alle sectoren met een tekort aan personeel. Dat zie je ook terug in de cijfers; er zijn meer vacatures dan actief werkzoekenden. Dit levert veel werkgevers een uitdaging op, want waar vind je voldoende geschikt personeel? Daarom geven we hieronder enkele tips die je kunnen helpen om personeel te vinden op een krappe arbeidsmarkt.
Lees meer
Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Wet- en regelgeving

Wat zijn de verschillen tussen een zzp’er, uitzendkracht of een medewerker in loondienst?

Als je extra hulp kunt gebruiken binnen je bedrijf, heb je de keuze om een zzp’er of uitzendkracht in te huren óf iemand zelf in dienst te nemen. Het kan allemaal, maar wat past het beste bij jouw situatie? Er hangen namelijk verschillende regels en consequenties aan vast. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij gezet.
Lees meer
Robotisering: hoe bereid je je hierop voor?

Arbeidsmarkt

Robotisering: hoe bereid je je hierop voor?

We kunnen er niet omheen: de digitalisering en de komst van intelligente robots zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. Meer dan de helft van de banen zal binnen afzienbare tijd worden overgenomen door robots. Maar daar tegenover staat dat er ook nieuwe banen bijkomen. Veel werkgevers vinden het moeilijk om in te schatten hoe robotisering en digitalisering het werk gaat beïnvloeden. In deze blog geven we daarom tips hoe je je hierop kunt voorbereiden.
Lees meer
Flexibilisering arbeidsmarkt: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Wet- en regelgeving

Flexibilisering arbeidsmarkt: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

De flexibilisering van de arbeidsmarkt groeit nog steeds. Of dit een goede ontwikkeling is, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar wat betekent de toenemende flexibilisering nu concreet voor jouw bedrijf? En hoe ga je daarmee om in je personeelsbeleid? Een flexibele arbeidsmarkt biedt namelijk kansen maar ook uitdagingen.
Lees meer
Tips voor het behouden van personeel

Arbeidsmarkt

Tips voor het behouden van personeel

Het behouden van personeel is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Naast dat het steeds lastiger is om personeel te vinden, is het ook een uitdaging om je personeel te behouden. Eén van de onderdelen voor het behouden van personeel zijn de arbeidsvoorwaarden, en die hoeven écht niet veel duurder te zijn dan de arbeidsvoorwaarden die jij standaard aanbiedt. In deze blog lees je tips over het behouden van personeel. 
Lees meer