Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

 • 29 oktober 2025
 • Wet en regelgeving
 • Marja Dijkstra

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet Meer zekerheid Flexwerkers gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de zekerheid en rechten van flexwerkers, terwijl tegelijkertijd enkele vormen van flexibiliteit worden beperkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet zal worden ingevoerd. De belangrijkste punten hebben wij alvast samengevat.

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

Oproepcontracten

 • De nulurencontracten worden afgeschaft.
 • Er worden (vaste en tijdelijke) basiscontracten ingevoerd met een minimumaantal uren waarvoor werkenden moeten worden ingeroosterd en betaald.
 • Er wordt een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid, maximaal 30 procent van het afgesproken aantal uren. Buiten deze uren is er geen verplichting om te werken.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een basiscontract te laten doorstromen naar een vast contract, is het voornemen om het contract voor onbepaalde tijd onder de lage WW-premie te brengen. Werkgevers zijn dan minder kwijt aan premies.

Tijdelijke contracten

 • Werknemers hebben na drie jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten recht op een vast contract bij dezelfde werkgever.
 • Als dit niet gebeurt, geldt er een tussenpoos van vijf jaar voordat een werkgever opnieuw iemand  tijdelijk in dienst kan nemen. Nu mag dat nog na zes maanden ‘pauze’. De termijn van vijf jaar geldt straks ook voor uitzendkrachten.

Uitzendkrachten

 • Uitzendkrachten moeten ten minste hetzelfde verdienen als werknemers bij de inlener voor hetzelfde werk en gelijkwaardig worden behandeld, inclusief financieel gelijkwaardige overige voorwaarden, zoals pensioen.
 • De uitzendfasen worden verkort: fase A gaat van 78 weken naar 52 weken (dat staat nu al in de ABU-cao, maar komt nu ook in de wet) en fase B gaat van zes contracten in vier jaar naar zes contracten twee jaar. Na deze periode moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau.

Uitzonderingen

 • Scholieren en studenten kunnen op oproepbasis blijven werken. 
 • Voor scholieren van 18 jaar en ouder en studenten met een bijbaan geldt een korte onderbrekingstermijn van zes maanden.
 • Seizoensarbeid behoudt een uitzondering met een mogelijke onderbrekingstermijn van drie maanden voor functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.

Auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij MF. Zij schrijft onder andere artikelen voor mf.nl.

Lees onze andere nieuwsberichten

Wet en regelgeving

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet Meer zekerheid Flexwerkers gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de zekerheid en rechten van flexwerkers, terwijl tegelijkertijd enkele vormen van flexibiliteit worden beperkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet zal worden ingevoerd. De belangrijkste punten hebben wij alvast samengevat.
Lees meer

Algemeen

Feestelijke opening nieuwe vestiging MF Hoogezand

Op vrijdag 1 maart is de nieuwe vestiging van MF Hoogezand feestelijk geopend.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Kwaliteit Nederlandse vacatureteksten slecht

Met een rapportcijfer van een 4,2 voor de gemiddelde vacaturetekst presteren de Nederlandstalige vacatureteksten ondermaats. Dit is de conclusie na een analyse van 960 vacatures uit 7 diverse sectoren.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Toename aantal 15- en 16-jarigen met betaald werk

15- en 16-jarigen gingen in de afgelopen jaren vaker aan het werk. Dat meldt het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB). In deze leeftijdsgroep kwamen er de afgelopen twee jaar de meeste werkenden bij.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Iets meer dan de helft van alle werkenden werkt voltijd

In 2023 werkte 52 procent van alle werkenden voltijd; dat wil zeggen 35 uur of meer per week. In 2023 werkte 71 procent van de mannen voltijd en werkte 31 procent van de vrouwen voltijd. Daarmee neemt het aantal mensen met een voltijdbaan volgens cijfers van het CBS verder af.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Spanning op de arbeidsmarkt in 4e kwartaal even hoog

Door een daling van hetzelfde aantal werklozen als het aantal vacatures bleef de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2023 net zo gespannen als in het derde kwartaal. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
Lees meer